saragossa2
saragossa4
Saragossa1
saragossa3
saragossa5
saragossa6

TAPIAL SARAGOSSA

Habitatge distribuïda en tres mòduls independents cúbics executats amb la tècnica de la tàpia. Un correspon als usos de la zona de dia i els altres dos a mòduls d’habitacions amb el seu corresponent bany. La voluntat de la propietat va ser adquirir un purisme i simplicitat formal, a més amb sostres molt alts d’entre 3.5 i 4 metres d’altura. Per a la construcció dels murs es va utilitzar terra de la mateixa parcel·la estabilitzada amb ciment, modificant granulometria i utilitzant un sistema de compactació manual. La modulació és de 200x60x50 cms.

Ubicació:

Saragossa

Any:

2019

Categoria:

Eficiència Energètica