HABITATGE ECOBIOCONSTRUCTIU

MONTEBATRES, MADRID – 2007

HABITATGE ECOBIOCONSTRUCTIU, MONTEBATRES, MADRID - 2007
Obra executada amb Formigó de terra abocada HTC. La terra era granítica procedent de la pròpia excavació de la fonamentació i va ser estabilitzada. L'estructura de coberta amb fusta reciclada de pi Balsany i voltes extremenyes amb directriu rodona. Hi ha una de les voltes feta a HTC. La casa té una orientació i proporció total a sud, amb un hivernacle com a entrada i semienterrament a cara nord com a estratègies bioclimàtiques.