Habitatge Unifamiliar HTC- Tapial

MARTORELLES – 2014

Habitatge Unifamiliar HTC- Tapial, MARTORELLES - 2014
Projecte de Rehabilitació de les antigues taquilles del antic Cinema de Figueres per fer un espai comercial alternatiu i conscient dedicat a productes ecològics, activitats, i llibreria de temes de creixement personal. S'hi van aplicar tècniques sostenibles amb fusta, mosaic , pintures naturals, BTC, i sistemes d'harmonització mitjançant ones de forma derivades de la geometria.
En la part de restaurant hi ha una estufa de pelets integrada com a sistema de calefacció.