CanNasi3
CanNasi4
CanNasi1
CanNasi2

CAN NASI – MAS PUIGTUELL

Rehabilitació Bioclimàtica i bioconstructiva d’una Masia de pedra i fang. Els coeficients de transmissió tèrmic en els murs són més alts que en una casa passiva, encara que tenen alta inèrcia tèrmica pel seu gruix de més de 50 cms. Malgrat això la rehabilitació amb una nova façana sud àmpliament vidrada a permès reduir 4 vegades el consum energètic respecte a cases de la mateixa zona climàtica.Té sistema solar i biomassa de calefacció ( captació passiva de 12 m2 a 50º ) per a proveir al sòl i mur radiant.

Geometria sagrada i geobiologia

Ubicació:

17172 Les Planes d'Hostoles, Girona

ANY:

2000

Categoria:

Rehabilitació