Habitatge unifamiliar Tapial

SANT FELIU DE GUIXOLS – 2011

Habitatge unifamiliar Tapial, SANT FELIU DE GUIXOLS - 2011
Es tracta d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres al nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols
La parcel·la ofereix una bona orientació per al funcionament bioclimàtic solar, per això es va apostar per una bona captació en façana sud mitjançant grans vidrieres, mur trombe, gran inèrcia tèrmica i ús de bons alers.
La construcció es va realitzar amb materials locals ``low tech``, de baix impacte, i en especial atenció als seus efectes al seu comportament electromagnètic, electrostàtic i radioactiu. Per això una condició de disseny va ser la minimación de l'acer, i si es feia servir que fos inoxidable per minimitzar-ne els pertorbacions.
Els murs estructurals i de tancament es van fer de TAPIAL HTC ( formigó de terra local estabilitzada comprimida) i BTC Bioterre, un bloc estandarditzat a Espanya per la norma UNE 41410, i que és terra crua compactada i estabilitzada (www.bioterre.es). L'ús de la terra minimitza el consum energètic en fabricació, transport i reciclatge, genera una millor permeabilitat de el mur, que a més a causa de l'alt intercanvi catiònic de les argiles naturals crues es confereix una enorme capacitat de regular la humitat i d'absorbir tòxics presents en l'ambient.
Els forjats es van fer en volta catalana, farcida de terra i closca d'arròs com aïllament.
La coberta és enjardinada parcialment, i a la zona nord de fusta, suro i teula àrab, generant entre elles una lluerna i espai per a les plaques solars.