escola7
escola6
escola5
escola 1
escola3
escola2
escola4

ESCOLA BRESSOL LA FONT DEL RIERAL

Augmentar la qualitat dels nostres edificis, respectar la Natura utilitzant materials de baix impacte ambiental i pensar en els usuaris per aconseguir el màxim confort, benestar i salut han estat objectius que ens han dut a optar per solucions constructives basades en la terra. Aquesta construcció, que ara abordarem, ha estat a més una oportunitat per utilitzar la terra com a material portant, tant en els paraments verticals com en els horitzontals, utilitzant majoritàriament el BTC (bloc de terra comprimit), material escollit per les seves qualitats i perfectament vàlid per a treballar a compressió en cúpules i murs.
Però a més de les múltiples avantatges, aquestes tecnologies i materials també deixen empremta en les percepcions que tenen els usuaris ja que en paraules de les educadores les sensacions dins de l’edifici són molt positives. Hi ha un ressentir general de benestar, pau i silenci expressat per la gent d’índole variada que visita l’edifici. Així doncs queda constància que és una arquitectura per a ser sentida i visitada, no per ser fotografiada, i pensada en harmonia amb la natura per al benefici de les persones que la viuen.

Ubicació:

Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona

Any:

2011

Categoria:

Centre Educatiu