bioconstructiva
Casa Santa Cristina . Ecoarquitectos 2013
bioconstructiva4
Casa Santa Cristina . Ecoarquitectos 2013
bioconstructiva3
Casa Santa Cristina . Ecoarquitectos 2013

REHABILITACIÓ BIOCONSTRUCTIVA

Reforma integral, per a una família humil amb dues nenes, d’una petita casa unifamiliar d’una promoció social dels anys setanta. Les principals deficiències constructives i de biohabitabilitat que es presentaven eren l’aïllament, humitats per condensació i capil·laritat, causants de fongs i d’un ambient excessivament humit, empitjorat pel corrent tel·lúric d’aigua en cara nord i instal·lacions obsoletes, sense presa de terra, que generaven alteracions electromagnètiques. Així es parteix d’inici amb l’estratègia de treballar sobre tota l’envolvent de l’edifici ampliant i afegint finestres i accessos, per a la seva adequació als nous usos interns i sobretot per a millorar les característiques bioclimàtiques de l’edifici. Es prenen les primeres decisions: ampliar al màxim les finestres orientades al Sud per a millorar la radiació solar mitjançant l’efecte d’hivernacle de la superfície vidrada, i afegir una capa d’aïllant d’aglomerat de suro en la cara exterior de les façanes Nord, Est i Oest. Per a optimitzar l’accés a les habitacions i l’aprofitament de l’espai interior se situa una escala de forma semiel.líptica, il·luminada per un lluernari en el centre de la casa.

Ubicació:

Santa Cristina d'Aro

Any:

2012

Categoria:

Bioconstrucció